vooronderstellingen nlp

De basis voor-onderstellingen van NLP

Hierna volgt een opsomming van de basis voor-onderstellingen van NLP

  • Het kunnen veranderen van het proces van onze ervaringen is vaak waardevoller dan de inhoud ervan te willen veranderen. De inhoud van een gebeurtenis kun je meestal niet veranderen -verleden- wat je wel kunt veranderen is het proces van je ervaring: de manier waarop je erover denkt.
  • De betekenis van communicatie ligt in de reactie die je krijgt, ongeacht je intentie. Als je de verantwoordelijkheid opneemt voor je communicatie dan verhoog je je mogelijkheden om je gedrag en je reacties aan te passen aan het effect dat je communicatie heeft op de ander.
  • Kracht is de kunst om resultaten te behalen zoals we ze bedoeld hebben. Kracht heeft te maken met het aantal keuzemogelijkheden die we ontwikkelen. Hoe meer keuzemogelijkheden we ervaren ten aan zien van ons gedrag, hoe flexibeler en krachtiger we we zijn.
  • Elk individu heeft alle hulpbronnen in zich die nodig zijn om een verandering in gang te zetten. De hulpbronnen zijn kwaliteiten, eigenschappen, houdingen en emoties die ons in staat stellen te zijn wie we willen zijn en te bereiken wat we willen bereiken.
  • De kaart is niet het gebied. Onze zintuiglijke waarneming is geen directe weergave van de werkelijkheid. De objectieve werkelijkheid wordt gekleurd door onze ervaringen, overtuigingen en karakter. Individuele waarheid is perceptie.
  • Elk gedrag wordt gemotiveerd vanuit een positieve intentie. De intentie voor ieder gedrag is positief ongeacht of het gedrag positief of negatief is. Het gedrag wil op een of andere manier positief zorg dragen voor diegene die het gedrag vertoont.
  • Falen bestaat niet er bestaat alleen maar feedback. Falen of mislukken zijn etiketten. Het kan zijn dat het resultaat niet in overeenstemming is met de verwachting echter iedere actie heeft een resultaat, daarmee is elke actie een prestatie.
  • Mensen maken de beste keuze die ze op dat moment -denken te- hebben. Mensen kiezen het beste volgens de informatie waarover ze tijdens de keuze beschikken, om te overleven, om zich veilig te stellen, plezier te hebben of om pijn te vermijden.
  • Er is altijd een andere keuze mogelijk. Naar aanleiding van een ervaring: Verander je gedrag, je perspectief en of de manier waarop je erover communiceert en er ontstaan vanzelf andere keuze mogelijkheden.
  • Respect voor andermans model van de wereld. Wil je echt communiceren met een ander, begrijpen wat de ander echt bezig houdt en hoe hij de wereld om zich heen waarneemt, dan is het van belang dat je je verdiept in het wereldmodel van de ander.
Delen..
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone