Communicatie en NLP

Communicatie, een krachtig medium voor verandering.

Communicatie: een veelgebruikt woord, ook wel een vage aanduiding omdat communicatie als zelfstandig naamwoord verwijst naar een ding: Haal jij de communicatie even uit de vriezer schat, dan kan ze vast ontdooien. Terwijl communicatie in werkelijkheid verwijst naar een proces: Het proces van communiceren.

Binnen NLP noemen we dit een nominalisatie: Communicatie is een verzelfstandiging van het werkwoord communiceren. In de werkelijkheid zoals we die individueel ervaren is communicatie alom vertegenwoordigt: Iedere vorm van interactie tussen mensen bevat processen die we kunnen omschrijven als een of andere vorm (bedoeld of onbedoeld, bewust en onbewust) van communicatie. Omdat communicatie of communiceren zo alom vertegenwoordigt is in ons bestaan is het niet verwonderlijk (of misschien juist wel) dat als we iets willen veranderen in ons bestaan, we met een goed begrip van communicatieve processen over een krachtig medium beschikken waarmee we veranderingen bij onszelf en in onze omgeving kunnen bewerkstelligen.

Studie naar communicatieprocessen

NLP is nu typisch een fenomeen dat is voortgekomen uit studie naar communicatieprocessen, zowel de interne processen bij een enkel individu: van zintuiglijke waarneming naar betekenisvolle ervaring (gevoel, gedachten en gedrag). Als ook extern: tussen mensen onderling.

Processen en uitkomsten

Bedacht door John Grinder en Richard Bandler is NLP ontstaan in de jaren zeventig en is na veertig jaar geëvolueerd tot een verzameling zeer krachtige en bruikbare communicatiemodellen en praktische technieken om deze processen zowel intern als extern te beïnvloeden en daarmee dus ook de uitkomsten van die processen. De primaire focus op het proces is logisch: Als we ons namelijk richten op de feiten (de uitkomsten van een proces) dan liggen die meestal ofwel in het verleden ofwel in de toekomst. Nu zijn feiten uit het verleden niet meer te veranderen, we kunnen immers niet terug in de tijd. En de toekomst is er gewoonweg nog niet, dus de toekomstige feiten ook niet (volgens sommige wereldbeelden of overtuigingen wel maar dan nog is de toekomst ongekend). Het is dus veel zinvoller om ons (als we de intentie hebben om “iets” bewust te veranderen) te richten op de processen die ten grondslag liggen aan hoe een mens zintuiglijke prikkels verwerkt tot een betekenisvolle ervaring.

Toegang tot het onbewuste

Het merendeel van de processen die onze gedachten, gedrag en gevoelens sturen zijn onbewust. En dat is maar goed ook: Als we ons van al die processen continu bewust zouden zijn dan zouden we ons systeem overbelasten, een glas water succesvol inschenken en opdrinken zou wellicht een hele werkdag in beslag nemen. Als we echter bewust hebben besloten dat we een verandering willen aanbrengen in een of meer van die onbewuste processen omdat we andere uitkomsten willen ervaren cq iets willen veranderen in ons leven dan hebben we bewust “toegang” nodig tot die onbewuste processen.

Komt een man bij de dokter…

Iemand vertelt je een verhaal dat aan de oppervlakte een bepaalde betekenis heeft, in het verhaal zitten echter ook proceswoorden verwerkt die je een hint geven over de onbewuste diepere betekenis en die hoeft niet dezelfde te zijn. De meest praktische en voor de hand liggende voorbeeld hiervan is het onderscheid tussen: hetgeen iemand als een aanleiding ziet en: wat binnen iemands wereldmodel als een oorzaak wordt gezien.

Het onzichtbare overduidelijke

Een van de dingen die ik erg leuk vind aan NLP is dat je door goed te luisteren naar je gesprekspartner naast feitelijke informatie ook (onbewuste) procesinformatie kunt verzamelen. En dat is nu net de waarde van de NLP communicatie modellen: Ze geven je een inkijk in de doorgaans verhulde onbewuste processen die ten grondslag liggen aan gevoel, gedrag en gedachten. Meer uitleg hierover kun je vinden in het Meta Model.

De beste keuze

Dit onderscheid waarnemen maakt het een stuk makkelijker om conflicten op te lossen bijvoorbeeld. En een bijkomend elegant voordeel: Het is niet dat je iets bij iemand als fout bestempeld en dat dan zomaar wijzigt in iets goeds. Het is eerder dat je het proces uitdaagt waardoor iemand gestimuleerd wordt om zelf te exploreren en gaat experimenteren of variëren met de processen. Ieder mens maakt altijd de beste keuze die hij of zij ervaart binnen zijn model van de wereld. Beïnvloeding van de interne processen die leiden tot betekenisgeving (wat zich uit in gedrag gevoel en gedachten) is er op gericht het model van de wereld dat wordt ervaren te verrijken waardoor er andere betere keuzemogelijkheden ontstaan.

En als je NLP echt goed toepast dan faciliteer je onzichtbaar en onopgemerkt iemands persoonlijke groei en succes.

Delen..
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone