metamodel

Het Meta model

Met behulp van dit NLP taalmodel kun je mensen helpen om hun eigen ervaringen, beelden en beperkingen uit te dagen en te veranderen. De toepassing van dit Meta model is niet bedoeld om inhoudelijk meer te weten te komen van “het probleem”. Het gaat in het Meta Model niet om de inhoud maar om de vorm. De vorm geeft je namelijk informatie over het proces. Vaak kunnen we aan de feiten (inhoud) rondom een probleem niks veranderen.

Als we het proces van het verwerken van zintuigelijke data tot zinvolle informatie kunnen veranderen, dan kunnen we ook de uitkomst veranderen. Daar waar iemand in zijn taalgebruik het Meta Model overtreedt (let wel dit is geen “taalfout”) geeft de overtreding inzicht in een intern proces waarmee iemand betekenis geeft aan prikkels cq zinvolle informatie maakt van data. Je kunt op een Meta Model overtreding reageren met een uitdaging en daarmee de keuzemogelijkheden van de ander vergroten:

Voorbeeld van het Meta Model

Client: De regen maakt me treurig…

Meta uitdaging: Hoe maakt de regen je treurig?

Het is namelijk niet dat de regen iemand treurig maakt, de regen maakt je alleen maar nat, het is de ervaring die iemand koppelt aan een bepaald gevoel.

Wanneer iemand een uitspraak doet zijn er allerlei processen (in het hoofd) gaande (metaprogramma’s) die niet expliciet genoemd worden. Vanaf het mentale model bij de ander (dieptestructuur) tot aan de uitgesproken/opgeschreven woorden (oppervlakte structuur) vinden er een aantal processen plaats:

  • Vervormingen
  • Generalisaties
  • Weglatingen

Deze drie processen noemen we overtredingen van het Meta Model.

Het doel van van het Meta Model is om via vragen de overstap te maken van wat er gezegd wordt (de oppervlakte structuur) naar de onderliggende betekenis (diepte structuur). Samengevat gebruik je het Meta Model om de ontbrekende informatie op te sporen. Dit doe je door:

 • Analyse van patronen om vast te kunnen stellen welke transformaties plaatsvinden (tussen diepte en oppervlakte)
 • Een vraag te stellen die geschikt is om ontbrekende of verborgen informatie aan de oppervlakte te brengen.

De “overtredingen” van het Meta Model op een rij:

 • Gedachtenlezen: “Zij vindt mij niet leuk”. Uitdaging: Hoe weet je dat?
 • Oorzaak gevolg: “Ik word triest van de regen”. Uitdaging: Wat is het aan de regen dat je triest maakt?
 • Samengestelde vergelijking: Hard werken betekent dat je ’s avonds doorwerkt. Uitdaging: Als je op een dag eerder stopt met werken, betekent dat dan dat je niet hard gewerkt hebt?
 • Bronloze vermelding: De files worden langer en langer. Uitdaging: Wie zegt dat?
 • Absolute uitspraken: Iedereen heeft een hekel aan mij. Uitdaging: Is er echt niemand op aarde die jou leuk zou kunnen vinden?
 • Modale operatoren:
  • Noodzakelijkheid: Ik moet dat examen goed voorbereiden. Uitdaging: Wat gebeurt er als je dat niet doet?
  • (On)mogelijkheid: Ik wil dat alles perfect verloopt. Uitdaging: Wat zou er gebeuren als je dat niet wilde?
  • Weglating: Ik ben in de war. Uitdaging: Waar ben je van in de war?
  • Vage aanduiding: De bedrijfsprocessen moeten beter worden ingericht. Uitdaging: Welke bedrijfsprocessen bedoel je precies?
  • Vage werkwoorden: Ik heb hem laten weten dat ik niet akkoord ben. Uitdaging: Hoe heb je hem dat precies laten weten?
 • Nominalisatie: Een carrière vind ik belangrijk. Uitdaging: Wat is voor jou een carrière?
 • Vooronderstelling: Ik ga het niet nog een keer proberen. Uitdaging: Heb je het al eens eerder geprobeerd?

Het Meta model is ontwikkeld door de oprichters van NLP, Richard Bandler en John Grinder, het Meta Model wordt ook wel gezien als het tegenovergestelde van het Milton Model.

Delen..
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone