milton-model

Het Milton model

Het Milton model is vernoemd naar de grondlegger van de moderne hypnotherapie Dr Milton Erickson (1901-1980). Het Milton model geeft een overzicht van de belangrijkste taalpatronen die in de taal gebruikt worden. Bewust gebruik van van het Milton model heeft als doel om meer rapport te krijgen met diegene waarmee je communiceert. In de kern wordt er in het Milton model gebruik gemaakt van “algemeen” in plaats van “specifiek” taalgebruik waardoor de ander in staat wordt gesteld om naar eigen antwoorden te zoeken. Specifiek taalgebruik is per definitie beperkter waardoor de kans groter is dat het gesprokene niet inspeelt op de ervaring van de persoon met wie je communiceert.

Het doel van het Milton Model is om:

Rapport op te bouwen of te verbeteren
toegang te krijgen tot iemands onbewuste vermogens
Het bewuste af te leiden

Het Milton Model bestaat samengevat samengevat uit:

  • Weglatingen: Nominalisaties, Ongespecifieerde werkwoorden, Vergelijkende weglatingen, Ongespecifieerde referentie, Weglating.
  • Vervormingen: Causale modelering of koppeling, Gedachtenlezen, Bronloze vermelding, Complexe equivalentie.
  • Generalisaties: Universele hoeveelheidswoorden, Modale operatoren

Aanvullende patronen:

  • Vooronderstellingen
  • Indirecte ontlokkingspatronen
  • Patronen in metaforen

Het Milton Model wordt ook wel het tegenovergestelde van het Meta Model genoemd.

Delen..
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone