communicatiemodel-nlp

NLP Communicatie-model

Het NLP communicatiemodel geeft de structuur van de subjectieve waarneming weer.

Het model verklaart hoe het kan dat verschillende mensen een zelfde gebeurtenis verschillend interpreteren. Dit model geeft een structureel inzicht in waarom mensen doen wat ze doen. De kern van het model wordt gevormd door de zogenoemde filters.

Filters:

De fysieke grenzen van de zintuiglijke waarneming: Bijvoorbeeld bij geluid horen we geluid tussen de -ongeveer- 4 en de 20.000 Hz alles wat daar buiten valt kunnen we niet horen.
Selectie: Op basis van overtuigingen, waarden en criteria bepalen we welke informatie relevant is en welke niet.

Tijd ruimte, materie en energie:

Voorbeeld hiervan is het verschil tussen een kwartier buiten in de kou op een trein wachten en een gezellig gesprek met een goede vriend van een kwartier. Het ene kwartier duurt langer dan het andere kwartier.

Taal:

Met behulp van taal geven we betekenis aan gebeurtenissen en geeft het ons de mogelijkheid om ze te structureren en op te slaan. Hoe groter het taalvermogen, hoe meer verfijning je kunt aanbrengen in de structurering. Voorbeeld is bijvoorbeeld vaktaal waarmee vakspecifieke nuances kunnen worden aangebracht.

Herinneringen en besluiten:

Ieder persoon ontvangt indrukken van de buitenwereld en doet hier iets mee, wat ermee gedaan wordt is voor iedere persoon anders op basis van eerdere zintuiglijke waarnemingen en beslissingen.

Metaprogramma’s:

Patronen hoe iemand denkt, voelt en waarneemt. Voorbeeld hiervan is dat bij een vergelijking tussen twee situaties bij de ene mens eerder de overeenkomsten en bij de ander eerder de verschillen opvallen.

Waarden:

Waarden doen je besluiten om iets wel of niet te doen en achteraf gebruik je waarden om te evalueren of je wel of niet tevreden bent met het proces of het resultaat.

Overtuigingen:

Overtuigingen hebben een enorme invloed op ons gedrag, het brein zoekt via de waarneming naar bewijs van de overtuiging. Als je er van overtuigd bent van dat de wereld het slecht met je voor heeft dan zul je “bewijzen” daarvan ook steeds meer waarnemen, en dat in dezelfde wereld waar een ander ervan overtuigd is dat de wereld het beste met hem voorheeft waarin die ander steeds meer bewijzen daarvan waarneemt.

Attitudes:

Een geheel van waarden en overtuigingen binnen een bepaalde context.

nlp-communicatiemodel

 

Delen..
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone