nlp-oogbewegingen

Oogbewegingen en gedachtenprocessen

NLP Oogbewegingen geven een indicatie van de soort gedachtenprocessen die actief zijn.

Richard Bandler en John Grinder (de bedenkers van NLP) hebben ontdekt dat mensen hun ogen in systematische richtingen bewegen, afhankelijk van de soort interne processen die op dat moment plaatsvinden. De richting waarin iemand zijn ogen -onbewust- beweegt geeft aan of er visuele, auditive of kinestetische ervaringen opgeroepen worden. Stel iemand eens een vraag (waardoor hij/zij moet denken): Hoeveel ramen heeft je huis? Hoe zou het volkslied klinken als het onder water wordt gezongen? Je zult bij je gesprekspartner oogbewegingen gaan waarnemen die overeenkomen met de soort gedachte-processen die op dat moment aan de gang zijn:

Wordt er een beeld uit de herinnering opgehaald? (hoeveel ramen heeft je huis?) Dan zullen de ogen naar Vh bewegen (visuele herinnering).
Wordt er iets nieuws samengesteld “geconstrueerd”? (Hoe zou het volkslied klinken als het onder water wordt gezongen?) Dan zullen de ogen richting Ac bewegen (audio constructie)

Ad is de interne dialoog: En wat zei je toen tegen jezelf? K staat voor gevoel of beweging.

oogbewegingen-nlp

Fotografeer dit plaatje met je smartphone, kijk iemand aan en houd je telefoon zo dat je tegelijkertijd dit plaatje kunt zien. Stel de ander nu een aantal vragen en observeer de oogbewegingen.

Delen..
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone