voel je goed

Voel hoe je je wil voelen

De mens is in staat om allerlei emoties te ervaren, te “voelen” en dat is maar goed ook. Zelfs het voelen van de negatieve emoties zoals angst, onzekerheid, depressie en boosheid hebben hun nuttige functie. Ze kunnen je helpen om meer te worden wie je kunt en wilt zijn, mits je bewust de boodschap die de emotie je te bieden heeft waarneemt.

Ik heb daarover een artikel geschreven met daarin een praktische strategie: Hoe ga je om met negatieve gevoelens en emoties. In dit artikel beperk ik me tot een NLP techniek waarmee je direct kunt ingrijpen in je negatieve emotie en deze kunt laten verdwijnen.

Over emoties en gevoelens.

De mens kent een aantal ingebakken -aangeboren- primaire emoties zoals: angst -vluchten-, boosheid -vechten-, blijdschap -lachen-, verdriet/overgave -huilen- en misschien nog wel meer. Er bestaan verschillende theorieën over welke emoties tot primaire emoties behoren, dat maakt voor dit artikel niks uit. Voor dit artikel is het wel interessant om te weten dat er een wisselwerking bestaat tussen onze gedachten en onze emoties. Emoties kunnen gedachten beïnvloeden en omgekeerd kunnen gedachten emoties oproepen. Het product van die wisselwerking noemen we gevoelens of stemmingen.

Waarom zou je ingrijpen in de gevoelens die je ervaart?

Het kan zijn dat je brein op hol slaat en dat je wordt overrompeld door negatieve emoties waardoor je teveel tijd kwijt bent met je slecht te voelen. De emotie verliest daarmee haar -nuttige- functie. De gemakkelijk aanleerbare techniek die ik stap voor stap zal uitleggen is bedoeld om meer grip te krijgen op je emoties zodat in het geval van een negatieve emotie, deze je niet meer energie kost dan nodig is. De techniek is te gebruiken voor alle negatieve gevoelens: stress, angst, onzekerheid, depressieve gevoelens, boosheid etc.

De techniek werkt niet op inhoud maar op proces-niveau.

Deze techniek bemoeit zich niet met wat jij als de oorzaak van je gevoel ziet maar grijpt in op de manier waarop je brein data verwerkt tot betekenisvolle informatie. Je kunt de mens en zijn brein zien als een organisme dat voornamelijk in staat is om patronen aan te leren en het aangeleerde vooral te herhalen en daarmee het aangeleerde steeds meer als gemakkelijk en vanzelfsprekend voor je te maken. Als je je slecht voelt dan leer je jouw brein aan wat het moet doen om je slecht te voelen. Hoe beter je brein dit leert hoe gemakkelijker jij je slecht voelt en aangezien we alles wat we aanleren zo graag willen herhalen -en herhalen en herhalen- ga je je ook vaker en steeds effectiever slecht voelen en dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn van zoiets fenomenaals als jouw brein!

Dit artikel beschrijft een eenvoudige techniek waarmee je patronen die leiden tot een negatief gevoel kunt onderbreken en kunt vervangen door een ander patroon met een positiever effect op je gevoel.

Spinning:

  1. Als je een negatief gevoel ervaart ga dan met je aandacht naar binnen en observeer bij jezelf hoe je het nare gevoel in je lichaam voelt. Om een gevoel te kunnen blijven voelen zal je brein het gevoel door je lichaam verplaatsen want als het gevoel stil staat dan dooft het uit en dan zou je het niet kunnen voelen. Nu zijn er twee mogelijkheden: Of je neemt een duidelijk begin en een duidelijk eindpunt van het gevoel waar, of je voelt in je lichaam dat het gevoel een rondgang maakt -in het engels een loop- zonder begin of eindpunt. Stel je in het eerste geval waarbij je een duidelijk begin en eindpunt waarneemt voor dat bij het eindpunt het gevoel je lichaam verlaat om vervolgens bij het beginpunt weer naar binnen te komen.
  2. Nu je het patroon hebt waargenomen waarin het gevoel in je lichaam een cyclus aflegt stel jezelf dan maar eens voor hoe die stroom er uitziet, kun je je er een kleur, een vorm, een textuur, een substantie en of een geluid bij voorstellen? Zoniet: Stel je maar eens voor dat je het allemaal wel zou kunnen voorstellen, hoe zou het er dan uitzien of klinken?
  3. Stel je nu maar voor dat je de stroming vertraagt en vertraagt, laat hierbij ook de kleur afnemen tot de stroom -intussen zwart-wit tot stilstand komt. Laat de stroom vervolgens in tegengestelde richting weer op gang komen. Laat maar rondstromen tot op een snelheid die prettig aanvoelt, en kleur het in met een kleur die je prettig vindt.
    Je zult vrijwel direct merken dat je nare gevoel minder wordt en uiteindelijk verdwijnt.

En wat nou als je je al goed voelt?

Dezelfde techniek kun je gebruiken om een fijn gevoel intenser en nog fijner te maken. Neem bij jezelf -als je je goed voelt- de stroming waar zoals eerder uitgelegd en maak die maar groter, intenser, sneller en stel je maar voor dat het gevoel wat ervan uitgaat uitstraalt naar alle gebieden van je lichaam, je lichaam raakt helemaal gevuld met dat fijne gevoel!

Spinning is een gemakkelijke, eenvoudige en effectieve NLP/NHR techniek die wereldwijd door miljoenen mensen met succes wordt toegepast. Ik realiseer me echter ook dat het lezen van een tekst slechts een beperkte manier van informatie overdracht is. De effectiviteit van de beschreven techniek zit in het daadwerkelijk doen en dat leer je het snelst als iemand die er zelf goed in is het voordoet en je erin begeleidt. Als het jou op de een of andere manier nog niet goed lukt om aan de hand van dit artikel de spinning techniek op jezelf toe te passen dan kan ik je het ook snel en efficiënt persoonlijk aanleren. Als je hierin geïnteresseerd bent stuur dan een mailtje naar: Mercurieux

Delen..
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone